CursuriSC TERA IMPEX SRL

Str. Dorului, Nr 20, Etaj 2
Sibiu, Romania

Tel: 0744 703966
Tel/Fax: +40-369-408948
Email: 
didactic@teraimpex.ro  Curs Mecatronica

 1.    COMPONENȚA PROGRAMULUI:

Programul de training se desfășoară pe parcursul a două zile, având următoarea structură:

 • Durata training: 3 zile, 8h/zi
 •  Instruire teoretica – 6 ore
 •  Instruire practica – 18 ore
 • O grupa de cursanti va fi formată din 16 persoane (4 grupuri de lucru formare din câte 4 persoane, fiecare)

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Scopul acestui program:

·         Pentru elevi: completarea cunoștințelor de bază cu noile tehnici și tendințe din domeniul mecatronică - automatizări, pentru a crește adaptabilitatea și absorbția acestora pe piața forței de muncă, astfel încât să fie capabil să performeze în orice organizație și la orice nivel de competență.

·         Pentru tehnicieni care lucrează în domeniul industriei mecatronice și automatizări: dezvoltarea de competente si abilități pentru lucrul cu componente tehnologice de bază pentru produsele mecatronice high-tech, în scopul realizării de modele experimentale și prototipuri mecatronice, precum și în laboratoarele /atelierele de asamblări/ microasamblări subansamble și ansamble mecatronice, desfășurând activități complexe în domeniul tehnologiilor și produselor mecatronice specializate. 

 Aceste lucruri se pot concretiza prin dezvoltarea acelor cunoștințe, abilități, competențe, comportamente și atitudini necesare obținerii de perfomanțe ridicate în orice companie care desfășoară activități în domeniul automatizărilor.

3. METODELE ȘI INSTRUMENTELE UTILIZATE:
Cursul are la baza:
25% Conceptualizare și teorie
75% Exercitii și studii practice

 Instruire teoretică:

 • Elemente de pneumatica
 •  Actionari electrice
 • Automatizari: automate programabile, programare limbaj Ladder 

Instruire practică 

DOMENIUL PNEUMATICĂ: 

 1. STANDUL PNEUMATIC SIMPLU: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. La prezentarea acestui stand, profesorul insistă pe construcția, forma și rolul fiecărui element din componența standului. Se va repeta, împreună cu cursanții, legătura între simbolurile fiecărui aparat de pe stand și rolul său funcțional. Apoi se va prezenta rolul, în cadru schemei de față, al fiecărui aparat, ce efecte va avea schimbarea stării fiecărui aparat de comandă de pe stand asupra mișcărilor tijei pistonului. Se va prezenta distribuitorul în regim de pilot și în regim de pilotat. Se vor efectua diferite conexiuni rapide între elementele standului și se vor verifica efectele. 
 1. STAND PENTRU STUDIUL ACȚIONĂRILOR PNEUMATICE: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se vor identifica aparatele destinate comenzii manuale a mișcărilor tijei pistonului pneumatic. Se vor realiza conexiunile rapide între aparatele de pe stand și cilindrul pneumatic. Se vor purta discuții referitoare la rolul fiecărui aparat și efectele schimbării stării acestuia asupra mișcării tijei pistonului. Se vor stabili împreună cu cursanții diferite scheme de aplicații urmând a fi implementate pe stand. Profesorul urmărește ca fiecare cursant să conceapă o schemă care apoi să fie implementată pe stand. 
 1. STANDUL PNEUMATIC CONDUS CU PLC: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Profesorul începe prin a identifica împreună cu cursanții, părțile componente ale distribuitoarelor folosite în construcția standului. Profesorul prezintă elementul de acționare-cilindrul pneumatic, părțile componente, camerele de lucru, modul de acțiune al aerului comprimat asupra fețelor pistonului. Apoi se prezintă cum aerul sub presiune creează forța asupra pistonului și cum se realizează exhaustarea aerului din camera opusă. Cursanții realizeaază conexiunile rapide între cilindrul pneumatic și elementele de distribuție (distribuitoare). Profesorul, cu schema în față, explică conexiunile realizate la intrările și ieșirile PLC, rolul fiecăreia și realizarea de scheme diferite. 

DOMENIUL ACȚIONĂRI ELECTRICE: 

 1. STANDUL-MAȘINA ASINCRONĂ TRIFAZATĂ comandată în două sensuri: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se vor identifica, împreună cu cursanții, bornele mașinii din cutia de borne precum și tipul de conexiune utilizat în aplicație (stea sau triunghi). Se va prezenta automatul cu cele două contactoare destinat comenzii mișcării în două sensuri a MAS. Profesorul va insista pe rolul automenținerii comenzii și pe rolul interblocării comenzilor. Se va evidenția funcționarea în impulsuri și funcționarea de durată a MAS comandat prin cele două contactoare de sens. Se va discuta schema electrică desfășurată a circuitelor de comandă. 
 1. STANDUL-MAȘINĂ ALIMENTAT PRIN INVERTOR U/F: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se va prezenta schema bloc a standului, rolul și locul invertorului în cadrul standului. Se va prezenta invertorul ca intrări și ieșiri, posibilitățile de programare și legare a invertorului. Se va prezenta alimentarea invertorului la tensiunea rețelei de 220 V, 50 Hz și ieșirile trifazate ale acestuia. Se va prezenta schema electrică din jurul invertorului. Se va prezenta posibilitatea schimbării sensului de rotație a mașinii asincrone prin simpla comandă a invertorului. Se vor stabili de către cursanți, tabele prin care se stabilește legătura directă între frecvența stabilită prin invertor și turația la arborele mașinii.  
 1. STAND PENTRU STUDIUL MAȘINILOR ELECTRICE: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se va prezenta mașina asincronă monofazată și trifazată, diferențe, asemănări, conexiuni la borne. Se va prezenta sarcina mecanică a celor două mașini electrice-generatorul sincron de 12 V, 200W. Se vor prezenta circuitele electrice din aval a generatorului sincron care vor asigura sarcina electrică a acestuia și implicit sarcina mecanică a celor două motoare. Se vor întocmi tabele cu rezultatele citirilor pe aparatele de pe stand, prin care se va determina indirect, consumul de putere din rețea, puterea mecanică la arborele mașinilor. 

DOMENIUL AUTOMATIZĂRI:  

 1. STANDUL PENTRU STUDIUL SENZORILOR: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se vor prezenta senzorii mecanici, inductivi, capacitivi, optici. Se va prezenta construcția și funcționarea acestora. Se va insista pe modalitatea de realizare a conexiunilor la intrările PLC. Legătura dintre tensiunea de alimentare a senzorilor și „energizarea” intrărilor PLC. Se va întocmi un program pe PLC pentru identificarea senzorilor. Se va stabili legatura între fiecare senzor și ieșirile din PLC. Cu ajutorul osciloscopului intern al PLC se va stabili dependența ieșirilor din PLC de starea intrărilor prin fiecare tip de senzor. Se va întocmi împreună cu cursanții un program care să permită succesiunea de mișcări de la un senzor la altul. 
 1. STANDUL-CONTROLUL MCC PRIN PLC: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se va prezenta structura mecanică, convertorul electromecanic, convertorul rotație în translație și legătura cu senzorii. Se trece la descrierea detaliată a schemei bloc și a schemei electrice desfășurată a standului. Se va prezenta principiul schimbării sensului de rotație a motorului de curent continuu cu excitație derivație aplicat în acest caz (puntea H). Se va prezenta posibilitatea realizării schimbării direct din PLC sau prin elemente intermediare de tip relee intermediare. Se va prezenta programul introdus în PLC care permite deplasarea carului mobil între doi senzori. Se vor purta discuții în legătură cu includerea senzorilor în program. 
 1. STANDUL PENTRU STUDIUL MPP COMANDAT PRIN PLC: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Profesorul va prezenta standul, părțile componente, legăturile electrice între elementele standului, motorul pas cu pas, tipul acestuia, PLC-ul tipul acestuia. Se prezintă sursa de alimentare a PLC și sursa de alimentare a motorului pas cu pas având ca driver un PLC. Se prezintă cursanților schema bloc și schema electrică desfășurată a standului. Se prezintă PLC ca sistem de programare și comandă a mișcărilor motorului pas cu pas. Se introduce un program pentru o anumită viteză a motorului stabilindu-se frecvența de comutație a ieșirilor PLC. Se discută cu cursanții programul instrucțiune cu instrucțiune. Se stabilesc duratele impulsurilor pentru ținerea în câmp a bobinelor motorului pas cu pas. Se trag concluzii și se solicită cursanților întocmirea de programe pentru diverse situații de viteze de mișcare a motorului pas cu pas. 
 1. MOTORUL DE CURENT CONTINUU CU DRIVER: Profesorul va prezenta scopul și obiectivele lucrării aplicative, componența standului, rolul funcțional al fiecărui element component al standului. Se va prezenta motorul de curent continuu cu excitație serie 12V, 120W, modul de funcționare și posibilitățile de schimbare a sensului de rotație. Se va prezenta driverul specific, schema bloc, conexiunile acestuia și alimentarea. Se vor identifica posibilitățile de comandă prin driver și se vor urmări efectele schimbării parametrilor prin elementele de reglaj disponibile. 

4.      REZULTATE PALPABILE ȘI IMEDIATE

4.1 Competențe generale dobândite:

 •  Identifică tipuri de automate programabile și recunoaște configurația schemelor bloc;
 • Stabilește limbajul de programare folosind diagrame Ladder pentru diverse aplicații de automatizare;
 •  Însușirea diverselor tipuri de învățare de acționări pneumatice și acționări electrice: auditiv, vizual, practic, lucru în echipă;
 • Evaluare finală a competențelor folosite. 

4.2 Competente individuale dobândite: 

Competențe personale:

 •  Folosirea cunoștințelor de specialitate;
 • Lucrul sistematic, eficient;
 •  Alegerea metodelor și mijloacelor de lucru optime;
 •  Folosirea standardelor și asigurarea calității.

 Competențe metodice

 •  Planificare și execuția independentă;
 • Defalcarea sarcinilor complexe și găsirea de alternative;
 •  Dezvoltarea de strategii de soluționare a problemelor. 

Competențe sociale

 • Lucrul în echipă;
 •  Integrarea dinamică în grup;
 • Schimbul de informații. 

Competențe personale

 • Dezvoltarea atenției și responsabilității;
 • Implicarea flexibilă în situații noi;
 • Creativitatea și autocritica.


Daca sunteti interesati de acest program, va rugam sa contactati specialiștii noștri:

Sibiu - Romania
Str. Ludos, bl.52, 550148
Telefon :   +40 369 408.948
Fax :         +40 369 408.948
Mobile :    +40 744 703.966

E-mail : didactic@teraimpex.ro       
Site : www.teraimpex..ro