AUTO-FORM

  Auto-Form 

 Obiectivul general 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din invãțãmântul preuniversitar, din domeniul auto.

Obiectivele specifice

• formarea de formatori în domeniul auto, dupa o metodologie europeanã;

• formarea și dezvoltarea competențelor profesorilor de liceu din domeniul auto prin participarea la cursuri de instruire in domeniu, modulare, acreditate, susținute de formatori formați anterior, în cadrul prezentului proiect;

• transferul de bune practici printr-o abordare transnaționalã.