ProiecteSC TERA IMPEX SRL

Str. Dorului, Nr 20, Etaj 2
Sibiu, Romania

Tel: 0744 703966
Tel/Fax: +40-369-408948
Email: 
didactic@teraimpex.ro  AUTO-FORM

  Auto-Form 

 Obiectivul general 
dezvoltarea competenČ›elor cadrelor didactice din invãČ›ãmântul preuniversitar, din domeniul auto.

Obiectivele specifice

• formarea de formatori în domeniul auto, dupa o metodologie europeanã;

• formarea Č™i dezvoltarea competenČ›elor profesorilor de liceu din domeniul auto prin participarea la cursuri de instruire in domeniu, modulare, acreditate, susČ›inute de formatori formaČ›i anterior, în cadrul prezentului proiect;

• transferul de bune practici printr-o abordare transnaČ›ionalã.